Välsignelsen
play_arrow
06/19/2018

Välsignelsen

Herren välsigne oss och bevare oss.

Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig.

Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. 

I Fadern, Sonens och Den Helige Andes namn.