Petrus Youth

Om Petrus församlings ungdomsarbete


Petrus Youth är Petrus församlings ungdomsarbete. I Petrus Youth ordnar vi bland annat:

  • Ungdomssamlingar (Jesus Power Night och Project LOVE)
  • Hjälpledarutbildning till församlingens skriftskolverksamhet
  • Olika gemenskapsgrupper (t.ex. Petrus Bros, tjejgrupper, Missional Community (17+))
  • Musik- och lovsångsverksamhet
  • Utfärder (Höstdagarna, Ungdomens Kyrkodagar, inspirationsresor till London m.m.)
  • Läger (skriftskolläger, höstweekend, hjälpisweekend, holmboverksamhet på Lekholmen)
  • Skolbesök 
  • Spontanare projekt som film- och spelkvällar 

Tillsammans vill vi utforska vem Gud är och vad det betyder att följa Jesus och upptäcka det liv som han erbjuder oss. Många hänger aktivt med i Petrus Youth efter sin egen skriftskola, men man behöver inte ha gått skriftskolan i Petrus församling för att vara välkommen med! Ta kontakt om du vill veta mera om verksamheten i Petrus ungdomsarbete!