Petrus Youth

30Oct
From 04:00 pm to 07:00 pm

Petrus Youth: OC

Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors
13Nov
Petrus Youth: OC
Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors

From 04:00 pm to 07:00 pm

27Nov
Petrus Youth: OC
Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors

From 04:00 pm to 07:00 pm

Petruskyrkan (Petrus församlings hemkyrka)
15 Skogsbäcksvägen H:fors
Munksnäs kyrka
6 Tiilipolku HKI
Café Torpet
48 Köpingsvägen H:fors
Ung Ledare
09/12/2019

Hjälpis 2
09/12/2019

Hjälpis 1
09/12/2019

Fredag
09/13/2019

17.30 Båten går från Degerö

Söndag
09/13/2019

08.45 Väckning + Ledarbön

Lördag
09/13/2019

08.45 Väckning + ledarbön