Petrus Youth

22mai
From 05:00 pm to 06:30 pm

Konfirmand-ungdomssamling (Lägergrupp 2A + 2B)

Månsas kyrka
29mai
JPN ungdomssamling
Hagasalen

From 04:00 pm to 07:00 pm

Munksnäs kyrka
6 Tiilipolku HKI
Café Torpet
48 Köpingsvägen H:fors
Södra Haga kyrka (Hagasalen)
12 Vespervägen H:fors