Petrus Youth

Skriba dagsprogram
09/21/2018

08:00 Väckning och Frukost

Petruskyrkan (Petrus församlings hemkyrka)
15 Skogsbäcksvägen H:fors
Munksnäs kyrka
6 Tiilipolku HKI
Café Torpet
48 Köpingsvägen H:fors
Ung Ledare
09/12/2019

Hjälpis 2
09/12/2019

Hjälpis 1
09/12/2019