Petrus Youth

23Feb
From 02:30 pm to 04:00 pm

UngPuls

Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors, Finland
26Feb
Petrus Youth: OC
Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors

From 04:00 pm to 07:00 pm

11Mar
Petrus Youth: OC
Skogsbäcksvägen 15, Helsingfors

From 04:00 pm to 07:00 pm

Petruskyrkan (Petrus församlings hemkyrka)
15 Skogsbäcksvägen H:fors
Munksnäs kyrka
6 Tiilipolku HKI
Café Torpet
48 Köpingsvägen H:fors
Ung Ledare
09/12/2019

Hjälpis 2
09/12/2019

Hjälpis 1
09/12/2019